Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
Pháp Thoại

Giải thoát – TT. Thích Lệ Trang thuyết giảng.

“Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi – Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” – Nha Mân, ngày 02/10/Ất Mùi.

Nhớ ơn – TT. Thích Lệ Trang.

Sám hối – TT. Thích Lệ Trang.

 

Tâm lân mẫn – TT. Thích Lệ Trang.

Lễ Húy kỵ Tổ sư KS Chùa Hội Phước 2014.

Lễ Húy kỵ lần thứ 113 Tổ sư Khai sơn Tổ đình Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp. (Ngày 01,02,03 tháng 03 năm Giáp Ngọ)

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

Tùy nghiệp thọ dụng (Phần 3/3).

Tùy nghiệp thọ dụng (Phần 2/3)

Tùy nghiệp thọ dụng (Phần 1/3).

Phật có ở trong xe không? (Phần 1/3)

256719
Total Visit : 155031