Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
Nghi Lễ

LỄ TỐNG THÁNH ĐƯA CHƯ THIÊN NĂM QUÝ MÃO

    Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật và truyền thống trở về nguồn của dân tộc Việt. Hằng năm vào ngày 20 tháng Chạp, các chùa thuộc môn đình Chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp trở về chốn Tổ để cử hành Lễ Tảo tháp và Tống thánh. Vào […]

NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO VÀ SỰ TIẾP BIẾN PHONG TỤC DÂN GIAN

  Thích Thiện Phước dịch. Mùng 8 tháng chạp là kỷ niệm ngày đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thành đạo, Ngài đem ánh sánh giác ngộ tỉnh thức cho muôn loài.  Vì vậy, hàng đệ tử Phật xem ngày nầy vô cùng quan trọng trong đời sống tu tập chuyển hóa nội tâm, […]

CHÚNG ĐỆ TỬ PHẬT

 Thích Thiện Phước      Nghi Lễ trong truyền thống văn hóa Việt Nam có địa vị rất quan trọng, cách xưng hô qua lại giữa người và người trong xã hội có sự nghiên cứu rõ ràng, nói năng nhã nhặn văn chương cử chỉ có lễ, không chỉ là một sự tiêu biểu quan […]

ĐỨC TƯỚNG TĂNG NI

Thích Thiện Phước           Người muốn phát tâm vào cửa Phật, đầu tiên là cạo tóc, chỉ có cạo tóc mới gọi là người xuất gia, đệ tử Phật, căn cứ theo lời Phật dạy, cạo tóc, đắp y, thọ giới đó là điều kiện tất yếu để thành tư cách của […]

OAI NGHI NHÀ PHẬT

Thích Thiện Phước Oai nghi là tác phong của một người có tu dưỡng, đặc biệt nhất là người xuất gia không thể thiếu. Vì đây là đại biểu cho một tập thể, nét đẹp xuất thế. Phải có dáng dấp như voi chúa, như Tỳ kheo Mã Thắng. Sau đây chúng ta tìm hiểu […]

LỄ NGHI CĂN BẢN KHI VÀO TỰ VIỆN

Thích Thiện Phước           Người Việt Nam ta có thói quen vào các ngày: rằm, mùng một, ngày vía, tết nguyên đán…Dù không phải là Phật tử, đôi khi cũng tìm đến chùa lễ bái chư Phật, Bồ tát, Thánh hiền, phát nguyện tu nhân tích đức, gieo duyên lành vào thửa […]

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2023

          Đêm ngày 17 tháng 11 năm Quý mão, hòa chung trong không khí hân hoan của người con Phật nói chung và những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ niệm Phật nói riêng, chùa Hội Phước long trọng tổ chức lễ hội Hoa Đăng mừng ngày vía đức […]

Lễ Thánh đản Phật A Di Đà.

Phật A Di Đà còn gọi là Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang,…

Theo Bổn Kinh của Ngài Cưu Ma La Thập dịch, vị Phật nầy có ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng cho nên gọi là A Di Đà Phật.

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Lâm Tế

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Nghĩa Huyền. Vì phong cách hoằng dương đặc biệt theo tông môn tại Thiền viện Lâm Tế ở Trấn Châu nay thuộc tỉnh Hà Bắc, do đó mà đời sau gọi là Tông Lâm Tế.

Ý NGHĨA LỄ HẠ NGUYÊN (RẰM THÁNG MƯỜI)

Ý NGHĨA LỄ HẠ NGUYÊN (RẰM THÁNG MƯỜI)  #Thích Thiện Phước     Thể hiện tinh thần nhập thế, đi vào mọi lĩnh vực của cuộc sống để độ sanh. Đạo Phật đã hòa nhập một cách uyển chuyển trong các nghi thức, tập tục, lễ hội dân gian… lồng ghép vào đó một chân […]

367252
Total Visit : 265564