Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Nếp Sống Nhà Thiền

Năm phước đến nhà

Danh từ “Ngũ phước” vốn có xuất xứ từ trong thiên “Hồng Phạm” của kinh Thư, nhưng bây giờ từ ngữ này đã được mọi gia đình đều biết đến. Hay nói khác hơn là câu thành ngữ “Ngũ phước lâm môn”

Ý nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu

Từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật, tổ tiên ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu phải biết chia sẻ hạnh phúc, ban rải tình thương đến mọi người, mọi loài, cỏ cây đất đá.

Nguồn gốc Tết Nguyên đán

Nguồn gốc Tết Nguyên Đán, hay nói ngắn hơn là Tết có từ đời Ngũ Đế, Tam Vương. Đời Tam Vương, nhà Hạ, chuộng mẫu đen nên chọn tháng đầu năm, tức tháng Giêng, nhằm tháng Dần.

TT.Thích Lệ Trang nói về Lễ giao thừa trong Phật giáo.

Lễ giao thừa rước năm mới là một nghi thức thiêng liêng của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung. Ở chốn thiền môn có nghi lễ đặc thù cho giao thừa.

Ý nghĩa chữ Phúc

Chữ Phúc tiêu biểu cho may mắn sung sướng, thường dùng trong từ ngữ hạnh phúc. Người Á Đông, từ lâu đã có nhiều hình tượng biểu thị chữ phúc, mà ngày nay người ta còn thấy trong nhiều vật trang trí, trong kiến trúc, và cả trên y phục.

Nguồn gốc Tín ngưỡng ông Táo

Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích “2 ông 1 bà” – vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.

Ý nghĩa 6 ngày trai trong tháng

Lục Trai Nhật (6 ngày Trai): Còn gọi là Lục Trai, chỉ cho ngày mùng 8, 14, 15 nửa tháng trước (Bạch nguyệt) và 23, 29, 30 nửa tháng sau (Hắc nguyệt).

Ý nghĩa 3 tháng trường trai trong năm

Ba Tháng Trường Trai còn gọi là Tam trường trai nguyệt, Tam trường nguyệt, Tam trai nguyệt, Thiện nguyệt, Thần tác nguyệt, Thần thông nguyệt, Thần biến nguyệt, chỉ mỗi năm vào tháng giêng tháng 5, tháng 9, trong ba tháng nầy giữ chế độ qua giờ ngọ không ăn.

Ngày Thánh đản Phật A Di Đà

Phật A Di Đà còn gọi là Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang,… Theo Bổn Kinh của Ngài Cưu Ma La Thập dịch, vị Phật nầy có ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng cho nên gọi là A Di Đà Phật.

Ý nghĩa 10 ngày trai trong tháng

Mười ngày trai là qui định của Phật giáo vào các ngày : Mùng 1, 8, 14,15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong mười ngày nầy cử hành trai giới, trong mười ngày nầy ngăn cấm sát sanh.

213129
Total Visit : 111441