Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Cổ tích Hội Phước

TỔ ẤN TRÙNG QUANG _ HT TRÍ QUẢNG

TỔ ẤN TRÙNG QUANG – Thích Trí Quảng -        Hôm nay, chúng ta kỷ niệm ngày viên tịch của vị Tổ khai sơn chùa Hội Phước và cũng vui mừng khi ngôi chùa này được trùng hưng trong thời kỳ đất nước đang phát triển. Nhân ngày kỷ niệm này gợi cho tôi […]

Lịch sử chùa Hội Phước.

Chùa Hội Phước toạ lạc tại thôn Phú Nhuận, tổng An Mỹ, hạt Sa Đéc. Nay thuộc xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

1022207
Total Visit : 920519
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Rd3M1r8Q8YMG82FvlpHADnO2by7VZZ530yN9g720MDC02FvqEztR%2BwsnpQJUkmGIUasffyeRTiOKDmk8Lc6nkdOf6Uobh2vlQQAg%2BIfAVxjTV7Xz6ioZf2BQSXgtZ8XLnJvIPBtO0%2FK%2B56ChEtOrJuLkQyZLcG0%2BywkJJ%2B2w7Rc%3D&prvtof=ZM%2B7n4lTAsYlfrDyzmnvHLT%2BrZZF7cvcqOmu7g6Ugug%3D&poru=Lwt0fz7i9xvRBt4yIo%2BuxJKFyd%2FnxnCmuiQBML7t9zyrBBHSIdqW0vNS6j%2FLclvsVaRJycomnx0f8mu4hrFMCg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>