Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Lịch đại Tổ sư

TỔ ẤN TRÙNG QUANG _ HT TRÍ QUẢNG

TỔ ẤN TRÙNG QUANG – Thích Trí Quảng -        Hôm nay, chúng ta kỷ niệm ngày viên tịch của vị Tổ khai sơn chùa Hội Phước và cũng vui mừng khi ngôi chùa này được trùng hưng trong thời kỳ đất nước đang phát triển. Nhân ngày kỷ niệm này gợi cho tôi […]

Chết Là Chuyện Thường Của Hòa Thượng Chơn Như – Nhật Thiện

Khi còn điều trị ở Bệnh viện 115, được giấy của Bác sĩ Bùi giới thiệu sang Trung tâm Chẩn đoán Hòa Hảo để chụp Citi. Sau khi chụp xong, trở về phòng nghĩ, thấy Ngài có vẻ hơi mệt, Phật tử Mỹ Anh vì muốn gợi ý cho Hòa thượng được vui nên hỏi đùa: […]

Hành trạng Tổ sư Khai sơn Chùa Hội Phước.

Khai sơn Hội Phước đường Thượng, tự Lâm Tế

Chánh Tông tam thập thất Thế, húy Liễu Ngọc

thượng Phổ hạ Minh đại lão Hòa thượng

Giác linh Nghê tọa.

1022192
Total Visit : 920504
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Gg9Rq7RrQDV2SQGXs3kKzpqDHWphNPUmMW%2FnPYW12CxXaMgCZa2oFAVm8m1jiZrG9Dx0qapWigOGHelXsZuGZ0%2FI3VKsQqvJgzhBZdLlwovb%2ByCkvPNH6HNrgLn5zeqSf7Apfx0UahHac4iqbQbNhxmJx7sv1dY2qHeD%2FccHUp8%3D&prvtof=a3LegFDSdCHdaEXtP62vUHBxtxW%2FWCQXyDQjMVz1msE%3D&poru=pbdY9o4QoZvAK9SduvjG6Q9q5R7iXUYQhrRH3O7kLew6Wfos%2FDdSHN%2FP1Kndg64dtK9VBkc2vWGGMeuJIa7MMg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>