Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Thông bạch

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản PL.2563 – DL.2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM. TỔ ĐÌNH HỘI PHƯỚC THÔNG BẠCH             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. “Vui thay đức Phật ra đời, Mừng thay chánh pháp rạng ngời thế gian”           Mừng đón ngày ra đời của đức Phật – Ngày mà khắp bốn biển năm châu đều […]

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN CHÙA HỘI PHƯỚC

THÔNG BẠCH                Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.           Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni.           Kính thưa Quý thiện nam tín nữ Phật tử.          Để nói lên tinh thần tri ân báo […]

CHƯƠNG TRÌNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN – XUÂN KỶ HỢI 2019

1022198
Total Visit : 920510
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=aGRdkkxo4rmVGM2RINd4Snq6UiLd9AodhlJ5dqUpPZ08Y0%2Fff91bKfQPtyNw81lKS03Tp9936qSw8%2BVvMJbgL9Ikr7L%2BAhT85FrcYW1VCThLyercWjWjvGYGOP50yA3hz%2F60Xhd%2FwkuVhYTrCl1QAI%2FTJM2fjL%2FcVIkKNoOJQw4%3D&prvtof=VCo5FJLiFUavcD6NvBcdZ6Fmt4cqvRyH4%2FD%2BSz8qisc%3D&poru=g%2FaMyYMTGzDan4OYv%2BvgQOf5sDYB26h0%2FkPGRws063EQ5bKK3C30cBBScLc9hgazW86nFCUr2HV56yqRM514fw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>