Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Tin Tức

Cuộc sống chính là hiện tại.

Nếu có một lúc nào đó bạn thử dành đôi chút thời gian để nhìn lại những suy nghĩ của chính mình trong một ngày, bạn sẽ thấy ra được nhiều điều rất thú vị.

TA TÌM CHO TA SỰ THẢNH THƠI.

Là con người, ít nhiều ta đều dành cho mình những nhu cầu, những mong ước, những cái tôi và những cái thuộc về tôi.

Bất mãn nhưng phải tùy duyên.

Buồn khổ phiền muộn bực tức hay ghét ai trong vội vã, ta dễ bức xúc vì thấy ai cũng là người xấu.

Chú tâm vào công việc của mình.

Nếu bạn có thể chăm lo công việc riêng của mình mà không xen vào việc người khác mỗi khi không cần thiết thì quả thật là tốt đẹp.

MỈM CƯỜI VỚI THẤT BẠI.

Khi đón nhận sự thất bại, điều mà ta nên làm và cũng là khó làm nhất đó chính là nhìn lại phản ứng của mình.

SUY NGẪM

Khi gặp khó khăn đừng phàn nàn, bởi phàn nàn cũng chẳng giúp ích được gì cả. Cuộc đời có nhiều cái khổ mà bạn gặp phải

Con hãy đi đi.

Dụng ý thiền tông đuổi đệ tử đi, là người sau khi tỏ ngộ phải tách rời thầy mình mà hoằng hoá xứ khác để làm hưng thạnh Phật Pháp không nên nương náu mãi.

Mùi hương của quế.

Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường pháp hiệu là Bảo Giác, người họ Ổ quê ở Nam Hùng Quãng Đông, thường ngày kết giao thân thiết Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam và Thái Sử Hoàng Đình Kiên – Hoàng Sơn Cốc.

1022197
Total Visit : 920509
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=1BvdMxY41PV3jq81Xf3TJf%2FzughCa3zZk4bvbndRRBE9vplpa0kXV2K%2BaNKC%2Fe9SDc3hC3vB5T9gQEA4PvdEQ0RWnn3JwdF6dG4T39nSTIcqGwdvzGJPOPEGES%2F1u102boR767UM9Cs65n1JkK3FS%2Bc8kErenQ2Y7x1lOhBb9LI%3D&prvtof=tK5dOeGEil6AjKNsapRq77orYw%2B3rVnRHTHB6U0TBSQ%3D&poru=GkBHPnfgUNhfUpGcd4JOev23IIjxGiXE39S8KsW2PTEjcR7DhTD5FDfqUjho3HODsn1YfYUC%2BDk%2BnIz75Ge%2BwA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>