Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Nhấc quan tài tự hóa.

Nhac quan tai.Thích Thiện Phước

 

Thiền sư Phổ Hóa là người ở dưới tòa của thiền sư Lâm Tế, nhờ tham thiền mà được ngộ đạo. Có hôm, ngài trên đường đi xin người bố thí pháp y. Tín giả đem ca sa tốt nhất cúng cho ngài, nhưng ngài lại không tiếp nhận sự cúng dường của họ.

Có người đem việc này báo với Thiền sư Lâm Tế, Lâm Tế cho ông ta một chiếc quan tài. Thiền sư Phổ Hóa rất vui nói: “Y phục của ta mua về đến rồi”.

Phổ Hóa liền vác quan tài chạy trên đường, lớn tiếng nói: “Lâm Tế may cho ta một bộ pháp y, ta có thể mặc nó để chết, đúng ngọ ngày mai ta sẽ chết ở cửa phía đông”.

Ngày thứ hai lúc Phổ Hóa chuyển quan tài đến cửa phía đông, người đến xem vô số, mọi người đều muốn chứng kiến việc quái lạ này. Phổ Hóa nói: “Hôm nay mọi người xem náo nhiệt quá, ta không thích chết, vậy ngày mai ta sẽ đi qua cửa phía Nam chết”.

Cứ như thế trải qua ba ngày, từ cửa Nam đến cửa Tây, từ cửa Tây đến cửa Bắc, mọi người không còn tin lời Phổ Hóa nữa. Họ nói: “Chúng ta bị Phổ Hóa gạt rồi, một người chín chắn tốt lành như vậy, đâu có thể nói chết là chết liền được đâu, không cần phải bận tâm đến việc ông làm”.

Ngày thứ tư, Phổ Hóa vác quan tài đến cửa phía Bắc, người xem không còn náo nhiệt nữa, liền vô cùng hoan hỉ nói: “Các vị rất có lòng nhiệt tình nhẫn nại, Đông Nam Tây Bắc đều không sợ khổ nhọc, vậy ta bây giờ sẽ chết cho các vị xem”. Nói xong Phổ Hóa vào quan tài, tự mình đậy nắp lại và không còn nghe tiếng tăm gì nữa.

nen gia 1

Sống thì vui, chết thì buồn, đây là tâm trạng của người thường. Còn Thiền sư lấy việc sanh tử để vui đùa, nói sống thì sống, nói chết thì chết, cho nên sanh tử đồng nhất. Cảnh giới của Thiền sư Phổ Hóa là như thế.

◊-◊——————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1068976
Total Visit : 967288