Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Nhân duyên và Quả báo.

nhan duyen.Thích Thiện Phước

 

Nhân duyên sanh ra muôn pháp, là luận lý trọng yếu của Phật pháp. Do ở nhơn duyên mà nói ra quả báo. nhân là bản nguyên của sự vật. Duyên là một loại trợ lực. Quả báo là kết cuộc sau cùng, do nhân mà được quả, toàn là lực lượng của duyên mà giúp thành. Cho nên mối quan hệ trọng yếu của duyên đối với nhân quả, đang được chúng ta chú ý.

DUYÊN: là chỉ cho một loại quan hệ hổ tương giao thiệp. Nó được sinh khởi trong tất cả sự vật. Phật giáo đem những mối quan hệ thêm vào, để nghiên cứu phân tích. Được chia làm bốn loại cũng gọi là “Tứ duyên”:

1. Thân nhân duyên

2. Đẳng vô gián duyên

3. Sở duyên duyên

4. Tăng thượng duyên

Nghĩa lý của bốn duyên này rất sâu xa, trong đây không thể nói hết, đành phải đưa ra một ví dụ để hiển bày rõ ý nghĩa của nó.

* Thân nhân duyên:

Ví dụ: Như một hạt dừa giống, đối với cuộc sanh trưởng của cây dừa thì phải đem hạt dừa giống có đủ khả năng mọc thành cây dừa là nhân, nó có một mối quan hệ thân thiết.

* Đẳng Vô gián duyên:

Ví dụ: Hạt dừa này, sức sống của nó có đầy đủ, không đoạn tuyệt thì lòng hy vọng trăn trở của chúng ta được tặng thưởng.

* Sở duyên duyên:

Ví như khi gặp được hạt dừa.

* Tăng thượng duyên:

Ví như những trợ lực giúp cho hạt dừa nẩy mầm và sanh trưởng: Đất đai phì nhiêu, ánh sáng, không khí, nhiệt độ, nước… Do có mối quan hệ của bốn duyên này mới có thể làm cho hạt dừa nẩy mầm và phát triển thành cây dừa, rồi trổ hoa, kết quả. Kết quả đó cũng chính là quả báo kết cuộc của nhân duyên. Cây dừa như đây, nếu suy rộng ra và nói đến sự cấu thành, sanh trưởng của tất cả các pháp, cũng không ly khai mối tương quan của bốn nhân duyên này.

nen nhan duyen

QUẢ BÁO: “Quả” nếu suy cứu ra thì cũng được chia thành ba loại: Hiện quả, lai quả và hậu quả. Nếu nhân thiện hay ác mà chúng ta đã tạo ra, thì ngay ở trong đời này liền được thành thục và chiêu cảm đến quả báo, thế gọi là hiện quả. Nếu quả thành thục ở đời sau gọi là lai quả và thành thục trong nhiều đời về sau nữa gọi là hậu quả.

Đây là từ nơi thời gian của ba đời sau mà nói rõ nhân quả. Bản tánh tất nhiên của việc thành công và sanh trưởng của mỗi sự việc, sự vật, hể có nhân như thế thì sẽ chiêu cảm đến quả như thế. Mối tương quan trong đó tuy rất phức tạp nhưng có điều lạ là không có nhầm lẫn, mảy may cũng không sai khác. Đồng thời quả báo sở dĩ có thành thục ở hiện sanh, lai sanh và hậu sanh là ước về nguyên nhân của nó có chia làm hai loại:

1/ Lực lượng của nhân thì có sớm, có muộn. Như một hạt dưa và một hạt đào cùng trồng một lúc xuống đất. Hạt dưa trong vòng vài tháng có thể sanh trưởng và kết thành quả dưa, còn hạt đào thì khi mọc lên, phải trải qua ba, bốn năm mới được kết thành quả đào.

2/ Lực lượng của nhân duyên có mạnh, có yếu. Như bốn duyên đều đầy đủ điều kiện thì tự nhiên thành thục sớm hơn một tí. Nếu không thì chỉ có một, hai loại trợ duyên, lực không được sung túc, hoặc phân đất không được tốt, không đủ ánh sáng, thiếu không khí, thì lúc ấy sự thành thục của cây đào, dưa tự nhiên lại phải kéo dài và chậm trễ rồi. Có những người không rõ được định lý nhân duyên quả báo nên mang lòng nghi ngờ, lại còn chê gièm nhân quả. Như ta quán sát ở thế gian, có nhiều người rất tốt, họ làm việc lành, vậy mà không được chết một cách êm đẹp, lại còn phải chịu quả báo khổ đau. Còn những kẻ xấu, mang lòng ác độc, nhưng sớm tối lại được an vui, hưởng thụ, họ còn được giàu sang, có được cuộc sống tự tại!.

Người tốt mà nay chịu quả báo khổ đau do vì nhân địa đời quá khứ của họ đã gây ra các tội ác, nay nhân duyên ấy đã chín muồi nên đành phải chịu quả báo trước. Còn đời nay, tuy họ làm tốt nhưng thiện nhơn mỏng yếu, duyên lành chưa được thành thục nên phải đợi đến lai sanh mới được quả báo tốt đẹp. Trái lại, người ác làm các việc ác mà lại được quả báo lành, đạo lý này phải dùng huệ nhãn xem xét nhân quả ba đời. Rất đơn giản thôi! Ví như nghiệp duyên chưa chín muồi nên khổ báo còn ở kiếp lai sanh, cho dù bạn có dốc lòng thành như thế nào đi nữa cũng không thể nào vượt qua khổ báo đâu! “Nhân quả đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì” (Nhân và quả trước sau gì cũng phải có báo ứng, chỉ e rằng nó đến sớm hay muộn thôi). Câu nói này thật xứng đáng để chúng ta nghiền ngẫm về những điều thiện ác của mình tạo nên. 

Định luật của nhân quả lại có hai điểm quan trọng:

1/ Nhân và quả không bao giờ tiêu diệt, trừ phi bạn không gây nhân. Nếu như đã kết quả, thì không luận là hạt giống đó tốt hay xấu, nó sẽ mãi mãi lưu trữ trong tạng thức, không bao giờ hoại diệt, khi gặp nhân thì nó hiện hành, từ đấy mới chiêu cảm đến quả báo. Nếu như ta đã làm nhân ác mà muốn không chịu ác báo thì không có biện pháp đó. Nếu muốn có biện pháp để tiêu trừ ác báo thì chỉ có tu tập theo giáo pháp của Phật. Một khi đã được Thánh quả xuất thế rồi, thì mới có thể miễn trừ sự thống khổ của luân hồi quả báo.

2/ Thiện ác không làm tiêu mòn nhau. Một khi đã gây nhân ác thì sẽ chịu quả báo ác, không thể lấy điểm làm lành của mình mà làm tiêu mòn tội lỗi được. Nên biết Phật thiên lý vô tư, không nhận hối lộ, chẳng qua là làm nhiều việc lành, thêm nhiều thiện duyên, khiến cho quả báo ác được chuyển nặng thành nhẹ. Cho nên nói: “Trọng báo khinh thọ” (Quả báo nặng mà chịu nhẹ). Đây là một vấn đề có khả năng. Đồng thời do thiện duyên thêm hơn, ác duyên lần giảm, đó cũng là biện pháp tối hảo khiến cho thiện quả mau được thành thục. Có thể thấy, từ hảo nhân duyên mà được quả báo tốt. Nếu cuộc sống hiện tại của nhân sinh làm được nhiều việc lành, thì đó chính là một vấn đề rất cần thiết vậy.

◊-◊—————————————————————◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068643
Total Visit : 966955