Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Niềm vui nơi cửa Phật.

niem vui

Những nụ cười trong sáng, những ánh mắt hồn nhiên. Mong rằng niềm vui nơi cửa Phật sẽ đưa các em đi vào cuộc đời đến bến tương lai tươi đẹp…

Tương lai hạnh phúc là ngày mai ấy

Nhìn thấy hay không ở buổi nầy

Chim kêu bình minh dậy

Một ngày mới bắt đầu,

Từng giọt sương long lanh

Như ánh châu rạng ngời

Hạnh phúc là con đường,

Lúc nầy và ở đây…

Thích Thiện Phước

1v

2v

3v

3v1

4v

4v1

4v2

5v

5v1

5v2

5v3

6v

7v

8v

9v

10v

11v

12v

13v

13v1

13v2

13v3

13v4

14v1

14v2

15v

16v

17v\18v

19v

20v

21v

22v

23v

◊-◊——————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035191
Total Visit : 933503
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Sd1GaWrLBzbaGjdqX20Z98rNUZow2Xokqlz4gV0TPErhedGhe%2BO8M3FhjGiFh2dfhQQ1K8z53AFvkAzhaGKdVhHvCpgeW5LdJubYieNHK80yS3%2BUb%2BRzmDjply9CbvUApYKMLMmZ2x7%2FHqoKwI1TrqSRBGm4E359BI0hjF6AC1E%3D&prvtof=rH8w5vqwB7FWs26HolL8amIqeguohoSCuFfzM%2FFg198%3D&poru=8uoEGXRSji%2F34wL6rH%2FCxFkFHqjNe2SducW16%2FG%2BRVuJ1ygPGCv6LkcJ%2BMjvtTyTQP6phf3ObQndCX%2BYLf9h6A%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>