Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Ở trong cơn mưa.

o trongThích Thiện Phước

 

Trời mưa không tạnh, có một người trú mưa ở dưới mái tranh. Lại có một thiền sư cầm dù đi ngang qua.

- “Thiền sư ơi! Phổ độ cho chúng sanh này với, cho con đi nhờ chung dù một đoạn”. Người ở dưới mái tranh nói.

- “Ta ở trong mưa còn ông thì ở dưới hiên, dưới hiên khong có mưa thì cần gì ta phải giúp”. Thiền sư lớn tiếng trả lời rồi tiếp tục đi.

- “Thiền sư! Thiền sư! Ngài phải độ con ngay bây giờ”. Người này liền đi ra đứng trong mưa.

- “Ngươi đang ở trong mưa và ta cũng đang ở trong mưa. Mưa không ướt ta vì ta có dù. Vậy cái mà ngươi cần là cái dù để độ ông chứ chẳng phải cần ta độ. Ngươi hãy tự tìm dù đi!”. Thiền sư nói rồi thì rẽ sang đường khác mà đi.

nen 2

Mình có dù thì không bị mưa làm ướt. Mình có thiền tâm thì không bị phiền não mê hoặc. Trời mưa không mang dù mà muốn nhờ người khác giúp thì cũng giống như mình không thấy thiền tâm mà ý muốn người khác độ thoát.

Thiền sư chẳng phải do dự không muốn cho mượn dù, mà thật là lòng từ bi thuận duyên để điểm hóa chúng sanh thôi.

Nhà mình có kho báu mà không dùng, mà chỉ muốn dùng của người khác, thì đâu có thể vừa lòng mãn ý.

Cây dù của mình che cho mình, lấy chân tánh của mình để độ thoát mình, gặp việc không nhờ người khác mà chỉ nhờ nơi mình thì đó mới là thái độ chân thật của cuộc sống.

◊-◊———————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035173
Total Visit : 933485
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=GvUWyUCsonAJQZn5%2BCbEdyuOGPqtorQRZ3LQQJams8IonFcdlJZz%2BQ1zTu1TbEtUwXhn27YMb%2BAdVXNShs%2Ffcsv5nQZVnp0SI%2F5RNmJcAh65jwMUZmAt7aWxAkQl8bEJl%2FZTIQiDszWcYjmO11jN%2FYH1vuI0wVJHbGw6jAgw%2BfI%3D&prvtof=hrJXCoGE9UrGH80KahU3DugMWILQ1sEFGipIIgOJbek%3D&poru=4KNlvkQwFR50vGy7%2BEt3e3Gh7eh87zGr7pXwax7BTNr26Rw%2B90AidzIWScRHI3RWvkJ%2F8uCKVAPR1RGxt7tPsw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>