Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

Không nên tự trách

Có người khi làm sai thì dễ rơi vào tự trách, không cách gì tha thứ cho bản thân. Mặc dù trí lực, năng lực của mỗi người có khác nhau, nhưng nếu cố gắng thì dù việc có khó khăn cách mấy, bạn cũng đều có khả năng học tập

Tự lợi, Lợi tha, Tự giác, Giác tha trong thời hiện đại

Chúng ta không thể nào làm lợi ích hay chuyển hóa người khác, khi ta chưa thực sự vững vàng, tự do và hạnh phúc. Nhưng tự lợi và tự giác thì đến bao giờ mọi người chung quanh được thừa hưởng.

Lý tưởng

Lý tưởng của mỗi người được hình thành từ sự định hướng trong tư duy. Nó không thể ban phát bởi ai, mà chỉ thành tựu trong tâm trí

201029
Total Visit : 99341