Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Phòng trống.

Phong trongThích Thiện Phước

Tỳ kheo Na Tiên nói năng linh hoạt khéo léo, khiến cho vua Di Lan Đà rất là tôn kính. Một hôm vua Di Lan Đà đến trước mặt Tỳ kheo Na Tiên nói: “Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi và cái lưỡi đều là của Thầy chăng?”.

Tỳ kheo Na Tiên cười đáp: “Đều không phải”.

Vua Di Lan Đà lại hỏi: “Thế thì chỉ có thân thể thôi sao, hay là ý mới thật là của Thầy?”.

Tỳ kheo Na Tiên cười đáp: “Đều không phải”.

Vua Di Lan Đà lại không hiểu, “Thế thì Thầy ở đâu?”.

Tỳ kheo Na Tiên mỉm cười hỏi lại: “Cửa sổ, cửa lớn, gạch, ngói, giường, ghế, cây cột đều là cái phòng chăng?”.

Vua Di Lan Đà im lặng giây lâu đáp: “Đều không phải”.

Tỳ kheo Na Tiên liền hỏi: “Thế thì cái phòng ở chỗ nào?”.

Vua Di Lan Đà bỗng dưng tỏ ngộ.

01

Trong cái khái niệm về sinh hoạt của chúng ta, chúng ta cũng là chỉ nương vào khái niệm sinh hoạt, sau khi làm trống trơn cái khái niệm thì chúng ta phát hiện ra cái tâm trống rỗng không ngăn ngại, mà nó chính là diện mục xưa nay, là cội nguồn trạng thái của sanh mạng.

◊-◊—————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
990055
Total Visit : 888367