Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Quạt lửa bốc cháy.

Quat lua boc chayThích Thiện Phước

 

Có một tướng quân sân si dữ dội, đột nhiên sanh ra ý niệm muốn xuất gia làm Hòa thượng. Thế là ông đến trước Thiền sư Tông Cảo, nói về sự nhàm chán chiến tranh, khán phá hồng trần và thỉnh Thiền sư thu nhận làm đệ tử.

Thiền sư Tông Cảo thấy người vừa đến, ngài nói là tập khí ông ta quá nặng nề và khuyên ông ta nên từ từ mà giồi mài.

Tướng quân một phen thỉnh cầu nhưng không được sự chấp thuận của Thiền sư liền bỏ ra về.

Ngày thứ hai, ông dậy thật sớm, vào chùa lễ Phật, Thiền sư Tông Cảo vừa thấy liền hỏi: “Tại sao ông phải dậy sớm như thế?”.

“Vì để trừ lửa sân trong tâm, nên phải dậy sớm để lễ tôn sư”. Tướng quân đáp.

“Dậy sớm như thế, ông không sợ vợ lén theo người sao?” Tông Cảo nói đùa.

“Ơng thật qui gở. Câu nói quả là hại người”. Lửa giận của tướng quân bốc lên.

“Cứ nhẹ nhẹ quạt, tánh lửa lại thiêu đốt, tánh khí thô bạo như thế làm sao buông được”. Tông Cảo nói xong, cười lớn bỏ đi.

nen quat lua

Cuối cùng thế nào mới là tại gia, thế nào mới là xuất gia? Cạo đầu, đắp ca sa chính là xuất gia ư?

Nếu sáu căn không thanh tịnh, tuy xuất gia cũng giống như người tại gia; lục căn thanh tịnh, tuy tại gia cũng là xuất gia. Sự phân biệt tại gia xuất gia, sự diệu dụng ấy là ở chỗ nhất tâm.

◊-◊————————————————————–◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1037208
Total Visit : 935520