Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tên trộm gặp Hòa thượng lười.

ten trom.Thích Thiện Phước

 

Lúc Thiền sư Vô Tướng mới lim dim ngủ trên giường thì có một tên trộm đột nhập thiền phòng. Tên trộm lục lạo mọi nơi mà không tìm được một thứ gì có giá trị hắn bèn thở dài.

Lúc hắn chuẩn bị đi ra thì Thiền sư nói:

-“Này ông bạn, sẵn tiện kéo cánh cửa đóng giùm bần đạo nhé”.

Tên trộm thất kinh, nhưng cố lấy lại bình tĩnh:

- “Hứ! Ông đúng là Hòa thượng lười, có cửa đâu mà nhờ người khác đóng, thật quá gỡ chùa của ông chả có mốc xì gì đáng giá cả!”.

Thiền sư nói:

- “Ông bạn này thật quá đáng! Tiền bạc tôi khổ công hà tiện dành dụm để mua đồ, vậy đâu có dễ dàng  để cho ông lấy chứ?”.Tên trộm gặp phải vị Hòa thượng lười này, thật bó tay thôi! Vì vậy hắn hậm hực giúp Thiền sư đóng cửa rồi đi ra.

nen ten trom

Người nghèo mà an phận nơi đạo, thì có một phần thong dong giải thoát, người thường không thể bì kịp. Nếu như tâm của bạn bị các sự vật trói buộc quá chặt, thì nên thả lỏng thả lỏng.

◊-◊————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
388150
Total Visit : 286462