Thứ 2, ngày 08 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Thiên đản – Lộ vai cung kính.

THIÊN ĐẢN – LỘ VAI CUNG KÍNH

Thích Thiện Phước

       Phật giáo trước khi truyền vào phương Bắc, tại Tây Vực này vốn có tập tục lộ bày vai hữu. Thiên đản, nói đơn giản cho dễ hiễu là để lộ vai.

       Đây là một nghi lễ ở Thiên Trúc vậy. Lễ tiết nầy đối với Phật giáo Bắc truyền thì có từ đời nhà Tào Ngụy đến nay.

        Luật chép: “Lộ bày vai phải, tức là để hở lộ da thịt ra.”

        Luật chép: “Tất cả sự cúng dường, đều phải để lộ vai, ý nói để tiện bề làm việc”

       Như Trọng Ni – Khổng Tử nói: “Tay áo phải ngắn để dễ làm việc”

        Ý nói sự cúng dường khắp tất cả, tức là gặp Phật lễ Phật, và lễ hai Thầy Hòa thượng A Xà Lê. Nếu vào trong làng xóm nhà thế tục thì phải lấy Ca Sa che trùm thân vậy.”

b

        Như trong Sử Ký ghi chép: “Liêm Pha và Lạn Tương Như, đang lúc Liêm Pha biết mình hiểu lầm Lạn Tương Như, nên: “lộ vai vác gai đến Lạn Tương Như để xin tội”, chữ “Nhục đản” trong đây là biểu thị sự biết tội và tôn trọng.

        Trong nhà Phật đặc biệt chỉ khi mặc Ca Sa lộ bày vai phải, thì gọi là Thiên đản hữu kiên (Trịch áo bày vai phải) là chỉ cho hình dáng tôn kính đức Phật. Và cũng có rất nhiều hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cũng để bày vai phải, biểu thị đức Phật là bậc mô phạm của chư Tăng, là bậc đáng tôn kính cúng dường.

        Lộ bày vai phải, gối phải chấm đất, cả hai hình thức này là thuận theo tập tục thuở xưa của Ấn Độ.

        Xét theo sự qui định của Phật giáo Nguyên thủy, người xuất gia có 3 loại y phục: Y 5 điều, y 7 điều, ngoài ra còn một loại nữa gọi là Tổ y là từ 9 điều tới 25 điều dùng để mặc trong các lễ lớn. Ba loại y này gọi chung là Ca Sa. Ca Sa bình thường thì không lộ vai cho nên gọi là “Thông phú kiên” y che bít vai. Nhưng khi đảnh lễ thì mới để lộ vai nhằm biểu thị lòng tôn kính. Tức là đem ca sa đắp lên vai trái để lộ trần vai phải.

        Theo sự giải thích của nhà Phật. Hình thức này để nêu rõ là gánh vác sự nghiệp giác ngộ, ý nói đệ tử của Phật để lộ vai là nói lên trách nhiệm truyền bá duy trì Phật Pháp.

        Hơn nữa người học Phật trước hết nên diệt trừ ngã mạn, vì vậy hình thức Hồ quì và lộ bày vai phải là một sự tác dụng thiết thực. Như vậy thì hình thức lộ vai và Hồ quì trong nhà Phật là để bày tỏ lòng tôn kính.

        Phật giáo khi truyền vào nơi nào thì cũng thuận theo phong tục ở nơi đó, luôn luôn tôn trọng dung hòa vào trong những tập tục sẵn có ở bản xứ. Các hình thức nghi lễ trong Phật giáo là biểu thị sự cung kính thành ý, thận trọng tuyệt đối để giúp hành giả dễ tập trung, có khoảnh khắc trở về với bản tánh xưa nay của chính mình, dần dần tăng thêm định lực an trú trong giây phúc thực tại đang là./.

———————————————————————-

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
992075
Total Visit : 890387