Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Thiền sư thô lỗ.

thien suThích Thiện Phước

 

Thiền sư Pháp Hội ở Lặc Đàm Hồng Châu hỏi Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất: “Thế nào là ý chỉ của Tổ sư Đạt Ma từ phương Tây đến?”.

Mã Tổ thở khì một cái nói: “Ngươi đến gần đây ta nói nhỏ cho ngươi nghe”.

Thiền sư Pháp Hội đi đến trước Mã Tổ, Mã Tổ liền bọp tay Pháp Hội, sau đó ngài nói: “Bây giờ đông người lắm, không tiện nói pháp, vậy ngươi nên về trước đi, mai rồi hả đến”.

Pháp Hội xoa xoa gò ma tự nghĩ: “Nếu có chỗ tư duy thì mình rời khỏi thôi”.

Ngày thứ hai Pháp Hội đến một mình gặp Mã Tổ ở thiền đường, lại hỏi: “Xin Hòa thượng nói”.

Mã Tổ liền nói: “Ngươi tạm thời tránh ra, đợi lát ta thượng đường rồi hãy ra hỏi, lúc ấy ta ấn chứng cho ngươi”.

Pháp Hội ra sau thiền đường, đi nhiễu quanh một vòng rồi sau đó vui vẻ từ biệt.

0a

Bọp tay cũng là một đáp án nhưng thuộc loại phủ định, đáp án nầy mang tính chất thô tháo chế ngăn ý vị. Mã Tổ thừa lúc Thiền sư Pháp Hội thỉnh vấn liền bọp tay, bản thân này chính là hàm chứa thiền cơ. Nếu dùng ý thức để suy đoán thể hội thì vốn không phải là thiền.

Chư vị Thiền sư hiện đại có hiểu quan điểm đánh người ấy không?

◊-◊——————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068658
Total Visit : 966970