Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Thiền sư thô lỗ.

thien suThích Thiện Phước

 

Thiền sư Pháp Hội ở Lặc Đàm Hồng Châu hỏi Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất: “Thế nào là ý chỉ của Tổ sư Đạt Ma từ phương Tây đến?”.

Mã Tổ thở khì một cái nói: “Ngươi đến gần đây ta nói nhỏ cho ngươi nghe”.

Thiền sư Pháp Hội đi đến trước Mã Tổ, Mã Tổ liền bọp tay Pháp Hội, sau đó ngài nói: “Bây giờ đông người lắm, không tiện nói pháp, vậy ngươi nên về trước đi, mai rồi hả đến”.

Pháp Hội xoa xoa gò ma tự nghĩ: “Nếu có chỗ tư duy thì mình rời khỏi thôi”.

Ngày thứ hai Pháp Hội đến một mình gặp Mã Tổ ở thiền đường, lại hỏi: “Xin Hòa thượng nói”.

Mã Tổ liền nói: “Ngươi tạm thời tránh ra, đợi lát ta thượng đường rồi hãy ra hỏi, lúc ấy ta ấn chứng cho ngươi”.

Pháp Hội ra sau thiền đường, đi nhiễu quanh một vòng rồi sau đó vui vẻ từ biệt.

0a

Bọp tay cũng là một đáp án nhưng thuộc loại phủ định, đáp án nầy mang tính chất thô tháo chế ngăn ý vị. Mã Tổ thừa lúc Thiền sư Pháp Hội thỉnh vấn liền bọp tay, bản thân này chính là hàm chứa thiền cơ. Nếu dùng ý thức để suy đoán thể hội thì vốn không phải là thiền.

Chư vị Thiền sư hiện đại có hiểu quan điểm đánh người ấy không?

◊-◊——————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035180
Total Visit : 933492
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=f1cBWB33kvSbAhU4Fze8Quz0Wojtacd5Ki1bWPde46RPLNW4tr52Cl1dubWx020qhYtFjI8wCO1nwRvLY9MfHmgDLt%2FB6BidJmV4XpEzCEds5Z%2BPSLULXqPCGw5U%2Fws%2FoCpfjXcB79ge8ls2mUv1Een%2B1jgcZYRgwaJhysCxQBA%3D&prvtof=qKyFUCrXGAi8syF0pBv7kOgiTTvSetY6ZjKHo3S2ASA%3D&poru=2FvkZvWdrJGkc3K3RpsKVzwcsQq8Hg%2Bw5XRUflEqN1A8CjPRLkL3lMTqjuJUh3pZYsZr%2FXiTOmVMAVEsdvObgA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>