Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Thong dong nhập thiền.

Thong dongThích Thiện Phước

 Có một vị đệ tử trong chùa đêm ngày nỗ lực tham thiền, liền đến trước Sư phụ thỉnh giáo làm thế nào mới ngộ thiền. Sư phụ giao cho đệ tử một cái hồ lô và muối thô một nắm nói: “Con hãy múc nước đầy vào sau đó đem muối bỏ vào để nó mau tan ra”.

Đệ tử làm theo, trải qua thời gian rất lâu, ông ta đổ mồ hôi ôm hồ lô chạy về nói: “Nước quá đầy, lắc không được, miệng hồ lô quá nhỏ, không có cách gì thò vào để quậy cho muối mau tan?”.

 “Đổ một ít nước thì lắc được”. Sư phụ nói.

Thế là đệ tử đổ đi một ít nước, chỉ cần lắc một lát là muối liền tan hết.

“Dụng công là tốt, nhưng tham thiền cũng phải thong dong. Nếu không thì cũng giống như hồ lô đựng đầy nước không thể lắc hay quậy thì muối chẳng thể hòa tan”. Sư phụ nói.

nen thien

Dây đàn quá căng thì khi khảy sẽ bị đứt, nếu quá dùn thì khảy không ra tiếng. Nếu không căng không dùn thì tiếng đàn mới có thể tự nhiên lảnh lót, thâm nhập lòng người. Thong dong vào đạo, vào đạo thong dong là vậy.

◊-◊——————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035189
Total Visit : 933501
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=2cMyyz6bkCLYczl9hURitT6gY2vyeTgFkkH0ovUpdifMnzVlbrnr3MUapTBlDFRJXQvg30hORQEw5z7%2FEs4oe%2B9%2FPWtUMSYUrK4fi%2FyJIoKWn36FaQM7G69skq4A5IYem9YrWgmMtqzro2fn%2BDJuSXqFDH%2B7byTJV4sIyP0VFJs%3D&prvtof=uT8pk5v%2Bx%2Bom7V8lKzbJs9eUT1JLPLLrKWtNizKzUFE%3D&poru=MXf0LVR97uLGNMAaARnCJdSZnih%2FiAcSVn0sp0IDeHrbB%2BZkB4G2UrNMqItkD7dQaFajq5E%2FpWgaZGd6cHNzaQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>