Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021
Vu lan về là dịp để cho chúng ta nhớ lại bổn phận của một người con hiếu đạo, tìm cách đền đáp công ơn sanh thành của cha mẹ, noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và tiếp nối truyền thống cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam". Mùa Vu Lan Tân Sửu -2021.

Tiếp khách như thế.

Tiep khach.Thích Thiện Phước

 

 

Triệu Vương ở thành Triệu Châu đi đến lễ bái Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẫm. Thiền sư Tùng Thẫm chỉ nằm ở trên giường mà tiếp chuyện Triệu Vương: “Ông đến thăm tôi, nhưng tôi thật là không xuống giường tiếp đãi, xin chớ lấy làm lạ”.

Triệu Vương không chỉ không thấy làm lạ, mà đối với Thiền sư Triệu Châu càng kính trọng.

Ngày thứ hai Triệu Vương lại sai một tướng quân đến tặng lễ vật. Thiền sư Triệu Châu một khi nghe tướng quân đến liền lật đật xuống giường đích thân ra tận ngoài cửa tiếp rước.

Sau việc đó, các đệ tử hỏi Sư phụ: “Hôm trước Triệu Vương đến, Thầy còn không thèm xuống giường, lần này bộ hạ của Triệu Vương đến, vì sao Thầy phải ra tận ngoài cửa để đón chứ?”.

- “Ta tiếp khách có phân biệt thượng trung hạ ba đẳng cấp khác nhau.

Hạng thứ nhất, ta ở trên giường dùng bản lai diện mục để tiếp đãi.

Hạng thứ hai, ta xuống giường đến nhà khách để tiếp đãi.

Hạng thứ ba, ta dùng lễ thế tục, ra tận ngoài cửa để nghinh tiếp”. Thiền sư Triệu Châu giải thích.

201306171142017

Thiền sư Triệu Châu đã thấy được thiền tức là lẽ sống, lẽ sống tức là thiền, đạo lý tiếp khách cũng thoát tục.

Người căn cơ bậc thượng khi đăng đường nhập thất, huệ nhãn sáng suốt, trực khế bổn nguyên, cho nên không động bổn tòa cũng tức là tiếp đãi.

Người căn cơ bậc trung, tuy đã đăng đường nhưng chưa nhập thất, vì mới thể ngộ sơ sơ chưa thấu triệt bổn nguyên, nên ở tại khách đường mà tiếp đãi.

Người căn cơ bậc hạ, đích thân ra đến ngoài cửa thiền, tuy nghe thiền danh nhưng chưa thấy thiền diện, nên đành ra tận ngoài sơn môn để tiếp đãi.

Người ở thế gian tiếp khách phần nhiều đem thân phận khách đến để tham chiếu, còn Thiền sư tiếp khách thì lấy thiền ngộ để tham chiếu. Cùng là tiếp khách nhưng cảnh giới có khác.

◊-◊——————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1056613
Total Visit : 954925