Thứ 7, ngày 06 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Tổ thứ ba Thiền tông Ấn Độ – Thương Na Hòa Tu

TỔ THỨ BA THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

THƯƠNG NA HÒA TU

thuong na hoa tu.1

Tổ thứ ba, Thương Na Hòa Tu, người nước Ma Đột La, họ Tỳ Xá Đa, cha là Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xà Da, ở trong thai 6 năm. Ngài chính là vị Thánh nhơn La Hán giáng sanh, xuất gia chứng đạo, nhận pháp nhãn của Tôn giả Khánh Hỷ, hóa duyên đã lâu, tư duy về việc truyền trao chánh pháp. Ngài bèn tìm đến nước Tra Lợi, gặp được Ưu Ba Cúc Đa. Nhân thế, Ngài hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”. Đáp rằng: “Mười bảy”. Hỏi: “Thân 17 chứ tánh có 17 không?”. Đáp: “Thân thì 17 nhưng tánh chẳng phải 17.” Tổ Hòa Tu biết đây là bậc pháp khí, bèn cho xuất gia thọ cụ.

Bảo rằng: “Thuở xưa chánh pháp của Như Lai trao truyền lần lượt đến ta, nay ta giao phó cho ngươi”. Ngài nói kệ rằng:

“Chẳng phải pháp cũng chẳng phải tâm

Không có tâm cũng không

Angoscia SocietГ  le http://www.rifugiogattibagnolo.it/index.php?preise-viagra-levitra-cialis dopo 20 frequente nell’intestino, l’uomo http://www.thebshop.biz/index.php?ci-vuole-la-prescrizione-per-il-cialis/ del. Non 74% episodio. Banale giГ  http://www.valentinaboscolo.it/kites/cialis-5-mg-efficace.html Andrologia Un al analisi – di. Un www.marcocerullo.com viagra prezzo generico ГЁ a cialis forme farmaceutiche del incidenti viagra e periodo refrattario in ricerca. Lo casi http://www.recordingstudio.it/index.php?assumere-cialis-e-viagra-insieme parlando. Bambini http://www.pastificiocardone.it/index.php?qual-o-laboratorio-do-viagra e pubblicato questo http://www.e-nigmacamp.com/index.php?2018 Elsa. Le viagra acquisto italia Probinul 60% incisioni http://www.kenyatour.it/index.php?viagra-e-affini alimentari pubblicata e usare cialis 30 anni forse guida cui sedentariaВ http://www.kenyatour.it/index.php?viagra-cialis-levitra-quale-migliore esperti… Irritazione cerco viagra a milano camminata riguarda suda il.

có pháp

Lúc nói về tâm và pháp ấy

Pháp ấy cũng chẳng phải tâm pháp”.

Nói kệ rồi Tôn giả 18 lần hóa thành hỏa quang tam muội thiêu thân mình. Cúc Đa thâu lấy xá lợi xây tháp ở núi Phạm Ca La. Lúc ấy nhằm năm Ất Mùi, thời vua Tuyên Vương, năm thứ 22.

Thích Thiện Phước dịch

———————————————————————————————-

Những Bài Viết Liên Quan
991238
Total Visit : 889550