Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Tổ 11 Thiền tông Ấn Độ – Phú Na Dạ Xà

TỔ 11 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ 

TỔ PHÚ NA DẠ XÀ

 

To 11

        Tổ thứ 11, Phú Na Dạ Xà, người nước Hoa Thị, họ Cù Đàm, cha tên Bảo Thân, đắc pháp với Hiếp Tôn Giả. Ngài tìm đến nước Ba La Nại, gặp đại sĩ Mã Minh làm lễ hỏi rằng: “Con muốn biết Phật, vậy Phật là ai?”. Sư đáp: “Ngươi muốn biết Phật à? Không biết đó mới là Phật”. Minh hỏi: “Đã không biết Phật, thì sao biết đó là Phật?”. Sư bảo: “Đã không biết Phật, thì sao biết không phải Phật”. Ngay nơi câu nói này, Ngài liền lĩnh hội. Mã Minh hoát nhiên tỉnh ngộ, bèn cầu xin quy y xuất gia thọ cụ, sư đem tâm tông thầm kín trao rằng: “Đại pháp nhãn tạng của Như Lai xưa, nay đem trao cho ngươi, hãy nối tiếp ta mà hoằng dương giáo hóa”. Ngài liền nói kệ :

Mê ngộ như ẩn hiện

Sáng tối không lìa nhau

Nay trao pháp ẩn hiện

Chẳng một cũng chẳng hai.

       Tôn giả phó pháp xong, Ngài liền hiện thần biến, lặng lẽ viên tịch, đại chúng xây bảo tháp để cất giấu toàn thân. Bấy giờ nhằm năm Mậu Tuất, đời vua An Vương, năm thứ 14.

Thích Thiện Phước dịch

———————————————————————————–

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1007023
Total Visit : 905335