Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Đêm Hội Trung Thu 2018

dddd

          Tết Trung Thu ( 節中秋) hay còn gọi là Tết Trông Trăng, Tết Hoa Đăng, v.v… chính là ngày tết của những thiếu nhi.

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng

Dưới ánh trăng vàng em cất tiếng hát vang

          Theo thần Từ Bi của nhà Phật, luôn quan tâm, nhắc nhở đến các bạn trẻ trong tương lai, vì đây là tinh hoa của nhân loại. Với ý nghĩa mang lại cho các em thiếu nhi thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhân dịp này, Tổ Đình Hội Phước đã tổ chức đêm hội Trung thu cho các thiếu niên nhi đồng, Đây là dịp tập hợp các em đến chùa làm nơi gặp gỡ trong ngày hội truyền thống dân tộc dành cho tuổi nhỏ, làm các em quen với nhà chùa, quen với chư tăng, gieo duyên với Phật pháp, cùng nhau kết bạn trong môi trường đạo vị. Sau đây là những hình ảnh của đêm hội trung thu:

1trungthu2018 2trungthu2018 3trungthu2018 4trungthu2018 5trungthu2018 6trungthu2018 7trungthu2018 9trungthu2018 10trungthu2018 11trungthu2018 12trungthu2018 13trungthu2018 14trungthu2018 15trungthu2018 21,3trungthu2018 21,2trungthu2018 21,1trungthu2018 20trungthu2018 18trungthu2018 17trungthu2018 16trungthu2018 21trungthu2018 22trungthu2018 23trungthu2018 24trungthu2018 26trungthu2018 25trungthu2018 25,1trungthu2018 28trungthu2018 27trungthu2018

 29trungthu2018

30trungthu2018 31trungthu201832trungthu2018 33trungthu2018

◊◊————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1034820
Total Visit : 933132
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=yPVKjSuKJ8jxvQwoer8OkwTFtH11crSIy7ItBthpreUviYXw9BgKUi3%2FGKKAVcWEPIMcD65gTi3nmzvY7%2F9wEzn4VN%2FCTKoGfvzOs0fDCDowoXw38RlQOxwbsYMJhy%2B62EI8Om76OwaPnV2JX4YI3A0hGJVtl4OFD26DWq77iP4%3D&prvtof=VokaaMdMvdllx1GVvzeRFi8XgshFHYqU2gBUYc0cGpM%3D&poru=YM6kBVuqGA6v2dcdjt0J7LGdlcmf60C3TezNQ8jcqv3nNYtibUFOReYkyVsF%2FuU8VRF6s2yD73sIEzU5VRgZzQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>