Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Cách đánh chuông của các Tông phái

Cách đánh chuông của các Tông phái Sách:

 

 

CÁCH ĐÁNH CHUÔNG CỦA CÁC TÔNG PHÁI.

 

 

          Báo chuông thường được treo ở thiền đường mỗi ngày vào lúc sáng sớm trước hết phải đánh chuông nầy sau đó đại chuông mới đánh lên. Ở phía dưới báo chung luôn có treo một bảng gỗ. Loại bảng gỗ nầy tuỳ theo tông phái của thiền tông mà hình dáng cũng khác nhau:

          Tông Lâm Tế làm bảng hình chữ nhật ngang.

          Tông Tào Động làm bảng hình chữ nhật đứng.

          Tông Pháp Nhãn làm bảng hình tam giác.

          Tông Qui Ngưỡng làm bảng hình bán nguyệt.

          Tông Vân Môn làm bảng hình tròn.

          Mỗi ngày khi đến giờ toạ thiền thì gõ bảng đánh chuông để báo hiệu đến giờ chỉ tĩnh. Qui củ đánh bảng và chuông của mỗi tông phái cũng bất đồng.

          Tông Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn mỗi ngày đánh 4 lần tức khoá lễ buổi sáng, điểm tâm, buổi ngọ trai và chiều tối. Cách đánh mỗi lần:

          1/ Một bảng một chuông.

          2/ Hai bảng một chuông.

          3/ Ba bảng một chuông.

          Ngày đánh 4 lần như thế thì tổng cộng có 36 tiếng.

         Tông Qui Ngưỡng và Vân Môn mỗi ngày đánh 3 lần tức vào lúc ăn điểm tâm, giờ ngọ trai và thời khoá tối.

          Cách đánh mỗi lần:

          1/ Một bảng một chuông.

          2/ Hai bảng hai chuông.

          3/ Ba bảng ba chuông.

          Ngày đánh ba lần như thế thì tổng cộng có 36 tiếng.

          Sách Thiền Môn Nhật Tụng chép: “Chuông bảng 5 tông phái, tổng cộng đều có 36 tiếng nếu như bớt đi hoăc thêm vào thì không phải là đạo Phật vậy, Tây lai ý, chánh pháp Nhãn tạng, hàng trời người đều suy tôn Pháp Phật, thanh qui Tổ sư phải tôn trọng! Tôn trọng!”.

          Tòng Lâm ngày xưa vị Tăng trông coi việc đánh chuông đó gọi là Chung đầu. Tri khách ra lệnh cho chung đầu đánh ba tiếng chuông để tri khách thắp nhang”. Theo quyển 8 Bách Truợng Thanh Qui Chứng Nghĩa Ký (Vạn Tục 111, 428 thượng).

 

—————————————————————

 

 

 

Chuông trong phật giáo
328446
Total Visit : 226758