Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

THỜI GIAN TẮM RỬA VÀ THAY Y PHỤC

THỜI GIAN TẮM RỬA VÀ THAY Y PHỤC Sách:

THỜI GIAN TẮM RỬA VÀ

THAY Y PHỤC

Người mất khi thân hoàn toàn lạnh hẳn chừng 2 giờ đồng hồ thì mới được tắm rửa và thay y phục. Nếu những khớp xương đã cứng thì có thể dùng khăn thấm nước nóng đắp lên khớp xương, qua vài phút thì sẽ mềm mại ngay. Mắt nếu không khép lại được thì cũng dùng khăn thấm nước nóng đắp lên hai mắt, vài phút sau cũng khép lại được. Đối với việc mặc y phục cho người mất, tốt nhất là phải mặc y phục thường. Y phục liệm cho họ không nên quá nhiều và quá tốt. Chúng ta phải hiểu rằng, thương người mất không gì hơn là khiến cho họ được vãng sanh Tây phương, đó mới thật sự hiếu thuận, thân ái và từ bi. Nếu chỉ phô trương hình thức bề ngoài để người khác thấy khen ngợi, bên ngoài chưng dọn lòe loẹt, lại tổ chức tẩn liệm an táng  rình rang,  việc làm này thật không có lợi ích gì cho người mất. Đây là sự sai lầm rất lớn!

9.4.Hành trang cho ngày cuối
201034
Total Visit : 99346