Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
0.0.0. Thiền Uyển Kế Đăng Lục.
256720
Total Visit : 155032