Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
1.1.Kim Quy Sơn - Tổ Đình Hội Phước
256716
Total Visit : 155028