Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Kinh Lăng Nghiêm Chú Sớ.

Dữ liệu đang cập nhật

1007026
Total Visit : 905338