Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
8.5.Kinh năm giới tướng của Ưu Hà Bắc
256720
Total Visit : 155032