Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
Lược giải KInh A Di Đà bằng tranh

Dữ liệu đang cập nhật

256720
Total Visit : 155032