Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Lược giải KInh A Di Đà bằng tranh

Dữ liệu đang cập nhật

1007025
Total Visit : 905337