Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
Phật pháp tại thế gian

Dữ liệu đang cập nhật

271637
Total Visit : 169949