Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
Sự tích Đức Phật giáo hóa đệ tử

Dữ liệu đang cập nhật

256715
Total Visit : 155027