Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
7.2.Tam quy ngũ giới Bát quan trai giới
256720
Total Visit : 155032