Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
Lời hay ý đẹp

Hoài niệm Vu lan.

Vu lan về là dịp để cho chúng ta nhớ lại bổn phận của một người con hiếu đạo, tìm cách đền đáp công ơn sanh thành của cha mẹ.

Sám ca Sự tích Mục Kiền Liên.

“Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên – Ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền. Cánh nhạn tung trời theo biển gió. Mùa thu mang nặng nỗi truân chuyên!”.

Sám Mục Kiền Liên.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ – Gánh lặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha – Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ – Mây trời lồng lộng không phủ kính công Cha.

Mùa hoa anh đào trên đất nước Nhật Bản.

Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhạc thiền.

Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật.

Kinh Phước Đức – Thích Thiện Phước.

Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát nẻo luân hồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xin cho con niềm tin

Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não. Đã biết là phiền não, sao lại còn trói buộc. Đã biết là trói buộc, sao chưa chịu buông xả.

Nhạc Hòa tấu Phật giáo.

“Trí tuệ phải động viên hành động
Không có trí tuệ thì hành động là vô bổ
Nhưng không có hành động thì trí tuệ là cằn cõi.

Cám ơn đời

“Vui thay chúng ta sống.
Không rộn giữa rộn ràng.
Giữa những người rộn ràng.
Ta sống, không rộn ràng”.

305132
Total Visit : 203444