Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
Lời hay ý đẹp

Sám ca Sự tích Mục Kiền Liên.

“Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên – Ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền. Cánh nhạn tung trời theo biển gió. Mùa thu mang nặng nỗi truân chuyên!”.

Hoài niệm Vu lan.

Vu lan về là dịp để cho chúng ta nhớ lại bổn phận của một người con hiếu đạo, tìm cách đền đáp công ơn sanh thành của cha mẹ.

Mùa hoa anh đào trên đất nước Nhật Bản.

Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhạc thiền.

Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật.

Kinh Phước Đức – Thích Thiện Phước.

Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát nẻo luân hồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Châm ngôn cuộc sống 1

“Việc tốt phải đề cao, thị phi nên buông bỏ, sự thành tựu của người chính là mình thành tựu”

Sáu điều răn dạy.

Châm ngôn cuộc sống.

Bát chánh đạo

Bát phong

1022209
Total Visit : 920521
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=7PAmtCclIRjS8IbIKHbXWmM1MNtV%2FTeo4GLXBPYz6iB4IWiLqdqhATzcBdC738cq8Hh42ou4WIrXrBw3IvRlt3nNcIfdlq8D2v8RMvOk0x%2BBHSqGVeVStok8%2FXTQ4K80FsrsWONSpWQZVwkwqcHdKYFLAvnEKrueexnpqCqZH40%3D&prvtof=eg0HrnV0l456y5gxXqNymvCURfBTiDSA0PGW2vGPKcU%3D&poru=hhleK1G4CFJ%2FqERYtfJWy2RR%2BpwnRzQMcX%2BWbJQ0La8kLvcQVzfrRXVEGNVN77Pd3cgHQ6yLUyQAQCpQ0nCv%2BA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>