Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Tùy Bút

Cám ơn đời

“Vui thay chúng ta sống.
Không rộn giữa rộn ràng.
Giữa những người rộn ràng.
Ta sống, không rộn ràng”.

Thời gian

Thời gian là một khái niệm trừu tượng đã được con người ấn định theo trục quay của kim đồng hồ. Có người đánh giá thời gian rất cao và xem nó còn quý hơn cả vàng bạc

Hoàng tử và Ông lái đò

Có một quốc vương cho Hoàng tử đi du lịch bằng thuyền.

Ông dẫn con ra biển. Hoàng tử nhìn thấy biển rộng mênh mông mà thuyền thì nhỏ xíu nên đâm sợ, nắm cứng áo cha, nhất quyết không bước lên thuyền.

Điều mẹ hỏi

Mẹ tôi đã ra một câu đố: “Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?”

Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.

213149
Total Visit : 111461