Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Uống trà bàn Thiền.

Uong tra ban thienThích Thiện Phước

Hòa thượng Tùng Sơn và Bàng cư sĩ cùng uống trà.

Cư sĩ nâng tách trà lên nói: “Ai nấy đều có phần, vì sao nói không được?”.

Hòa thượng nói: “Nhân vì mọi người đều có cho nên nói không được”.

Cư sĩ lại hỏi: “Đã là như thế, ông huynh vì sao nói được?”.

Hòa thượng đáp: “Nhưng ta không thể không nói ra”.

Cư sĩ gật đầu nói: “Đương nhiên, đương nhiên”.

Hòa thượng liền bưng tách trà uống, cư sĩ không hài lòng nói: “Lão huynh chỉ lo tự mình uống trà, vì sao mà không mời khách cùng uống?”.

Hòa thượng giả vờ không biết, nói: “Mời ai?”.

Cư sĩ chỉ vào lỗ mũi của mình nói: “Ông Bàng”.

Hòa thượng nói: “Hà tất phải gọi?”.

Về sau Thiền sư Đan Hà nghe nói việc này, Ngài liền bảo: “Nếu như không phải là Tùng Sơn, thì những việc hiểm này sẽ bị ông già làm đảo loạn một Tăng rồi”.

Cư sĩ Bàng Uẩn nghe lời này xong, liền nhờ người chuyển lời cho Thiền sư Đan Hà: “Vì sao không ngay lúc này nâng tách trà lên uống mà lãnh hội”.

c

Sau khi uống trà ăn cơm những thời gian nhàn nhã khác xem năm ba tắc công án để lnh ngộ thêm thiền cơ, chén cảnh rượu thịt say sưa sẽ rơi vào sự hoan lạc cuồng vọng. Nếu hay như thế thì tự thân sẽ được nhiều điềm đạm nhẹ nhàng.

 

◊◊————————————————————————◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
1068496
Total Visit : 966808