Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Video: Lễ Chẩn tế Giỗ tổ Khai sơn Chùa Hội Phước 2015 (1/5).

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
271640
Total Visit : 169952