Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Video: Lễ Chẩn tế Giỗ tổ Khai sơn Chùa Hội Phước 2015 (1/5).

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
328438
Total Visit : 226750