Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Ý NGHĨA CHÚ DƯỢC SƯ _ HT Thích Lệ Trang

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
256720
Total Visit : 155032