Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Ý NGHĨA CHÚ DƯỢC SƯ _ HT Thích Lệ Trang

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
305145
Total Visit : 203457