Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

NGHI THỨC TẮM PHẬT TẠI TƯ GIA PHẬT TỬ

Những Bài Viết Liên Quan
271629
Total Visit : 169941