Thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2018
 “NHƯ HỒ NƯỚC SÂU THẲM, TRONG SÁNG, KHÔNG KHUẤY ĐỤC, CŨNG VẬY, NGHE CHÁNH PHÁP, NGƯỜI TRÍ HƯỞNG TỊNH LẠC.” PC-82
Nghe Pháp

Lễ Húy kỵ Tổ sư KS Chùa Hội Phước 2014.

Lễ Húy kỵ lần thứ 113 Tổ sư Khai sơn Tổ đình Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp. (Ngày 01,02,03 tháng 03 năm Giáp Ngọ)

Sám nguyện.

“Nguyện đem công đức này – Hướng về thăm tất cả – Đệ tử và chúng sanh – Đều trọn thành Phật đạo” – Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Giải thoát – TT. Thích Lệ Trang.

Được mất – TT. Thích Lệ Trang.

Nhớ ơn – TT. Thích Lệ Trang.

Sám hối – TT. Thích Lệ Trang.

 

Kinh Vu Lan – Thích Thiện Phước.

Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát!

Tâm lân mẫn – TT. Thích Lệ Trang.

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

Ý nghĩa Lễ Bố tát (Phần 1/2)

610218
Total Visit : 508530
peuterey outlet piumini woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher max maillots maillots de foot pas cher nike tn pas cher nike tn parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi