Thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2019
"HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI. TA TỪ GIÃ CÁC CON, NƠI SA LA SONG THỌ. RẰM THÁNG HAI ÂM LỊCH, TRĂNG THẮM LỆ ĐÀO. ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ AN NHIÊN NIẾT BÀN NHẬP DIỆT."
Kiến Thức Phật Pháp

Tục thí giàn ở miền Tây Nam Bộ.

Tục giựt giàn này năm mươi năm trước đây rất thịnh hành ở miền Tây Nam Bộ, nhất là các tỉnh có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá…

Phân biệt Ngày Xá tội vong nhân và Ngày Lễ Vu lan.

Cả hai lễ này đều được tổ chức vào cùng ngày rằm tháng 7. Chỉ có điều miền Bắc thì trọng ngày Xá tội vong nhân hơn, còn miền Trung và miền Nam thì đề cao lễ Vu Lan Báo hiếu.

Ý nghĩa chắp tay.

Chắp 2 bàn tay, tập trung tư tưởng, cung kính lễ bái”. Đây là cách lễ bái từ xưa ở Ấn Độ, được Phật giáo thực hành theo.

Cội nguồn Phước đức, nằm ở đâu?

Vì thế, mong ước hạnh phúc của hàng Phật tử không phải là mơ uớc suông, tin tưởng mơ hồ, cầu xin ai đó ban phước mà phải tích lũy, xây dựng phước báo cho mình bằng cách tốt trong từng ngày, từng giờ.

Bốn pháp Tam muội.

Người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có một định thể là Niệm Phật Tam Muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan.

Hương đức hạnh.

Có ba loại cây hương này, bạch Thế tôn, hương của chúng bay theo chiều gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi, cây hương hoa.

Ma Đăng Già Nữ.

Trong số các đệ tử của Phật Đà, người có dáng vẻ đẹp nhất là Tôn Giả A Nan, A Nan cũng là người rất thông minh.

Tương quan giữa Cho và Nhận.

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga.

Kinh Rùa mù tìm bọng cây.

Một hôm Phật ở trùng các Giảng đường bên hồ Di Hầu, tôi nghe như vầy :

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: Ví như quả đất sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp.

Tỳ Xá Khư.

“Trồng một thu mười, trồng mười thu trăm, trồng trăm thu vạn, công đức mà mọi người bố thí một bát cơm thì sẽ thu được phước báo vô biên”.

686360
Total Visit : 584672