Thứ 6, ngày 31 tháng 7 năm 2015
“Khóa tu xuất gia gieo duyên từ ngày 16/06 -> 29/06/Ất Mùi (31/07/2015 -> 13/08/2015) tại Tổ đình chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!”. PL: 2559 – DL: 2015.

Duyên

DUYÊN

Chu be chan trau

Nên hư tốt xấu thảy là duyên

Nhận được do duyên tâm chẳng phiền

An vui đón khi duyên đến

Thong thả mỉm cười lúc duyên đi

Hằng sống an lành tâm tỉnh thức

Mặc cho duyên đến lẫn duyên đi./.

Thích Nữ Huệ Tịnh

—————————————♥♥♥♥♥♥♥♥————————————–

Những Bài Viết Liên Quan
120581
Total Visit : 18893