Thứ 6, ngày 03 tháng 7 năm 2015
“Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát ly nguy hại – Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát ly phiền não- Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát ly khổ ách – Nguyện cho tất cả chúng sanh an lạc hạnh phúc – DL: 2015 – PL: 2559".

Duyên

DUYÊN

Chu be chan trau

Nên hư tốt xấu thảy là duyên

Nhận được do duyên tâm chẳng phiền

An vui đón khi duyên đến

Thong thả mỉm cười lúc duyên đi

Hằng sống an lành tâm tỉnh thức

Mặc cho duyên đến lẫn duyên đi./.

Thích Nữ Huệ Tịnh

—————————————♥♥♥♥♥♥♥♥————————————–

Những Bài Viết Liên Quan
110928
Total Visit : 9240