Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Hình ảnh chùa Hội Phước.

hinh chua hp

“Hồn dân tộc mái chùa tô nét đẹp

 

Tiếng pháp âm dòng nước họa vần thiêng”

 

IMG_2013

nen tong lam ab

IMG_1621

IMG_2023

IMG_1999

IMG_9142

IMG_1605

IMG_9153

IMG_1589

IMG_1610

IMG_1567

IMG_1968

IMG_1544

IMG_1549

IMG_1275

IMG_1565

IMG_1611

IMG_1619

IMG_1627

IMG_1597

IMG_1526

IMG_1509

IMG_1952

IMG_1595

IMG_1514

IMG_1525

IMG_1510

IMG_1520

IMG_1507

IMG_1506

IMG_1500

IMG_1504

IMG_1512

IMG_1498

IMG_1622

IMG_1983

IMG_1277

IMG_1613

IMG_1530

IMG_1599

IMG_1974

IMG_1623

IMG_1542

IMG_1566

IMG_2026

IMG_1851

 

 

◊-◊—————————————————————◊-◊

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035190
Total Visit : 933502
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=xLZk4%2FzEOfbBlWj4s9r3z8mOo%2BOD8AbH6j2EA1t4o2932P9y7smdMlBOfPzOYWXJ8sGCQ5ZOGfHwrD%2FWfbFudpCFHKIp%2Bfl0Dm3UJYkEFbsRlbfhTUQunCEF%2FW5wqnqRROWO5TJVnsbyhDI%2FA5VEaq62Y%2FbWkFTqfNGCoLJoAnU%3D&prvtof=rYGrRQxW8iiB7tfbdGH8n4AS35SgiLE7879j56zmkLw%3D&poru=ySI1GYig5TUtVDAK1h5gaDMG%2FoT2%2FzC5e1Fv%2FyqJ6VEaNl7HB%2FW6OT3qfFlEZJxjgV1NomLTil9XpS6NbwWyew%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>