Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

H/ảnh xuất gia gieo duyên kết thúc (3/3).

KHOA TU KETTHUCThích Thiện Phước

Sau hai tuần các khóa sinh thực tập Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp. Rạng sáng ngày 29 tháng 6 năm Ất Mùi (13/08/2015), Ban tổ chức đã xả giới Sa di theo tâm nguyện của các khóa sinh, để mỗi người trở về trú xứ. Phát nguyện làm một Phật tử chân chánh, biết tự chăm sóc bản thân, hiếu dưỡng cha mẹ, Phật hóa gia đình, phụng thờ ngôi Tam bảo, thương yêu giúp đỡ mọi người. 

Đường nầy đến thế gian

Đường kia đến Niết bàn

Phàm làm đệ tử Phật

Phải ý thức rõ ràng…

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu kết thúc:

1c

2c

4c

3c

5c

6c

7c

7d

8c

8d

9c

10c

11c

12c

13c

14c

15c

16c

17c

18c

19c

19d

19l

19e

19i

19k

20c

21c

22c

23c

23d

24c

25c

25d

26c

27c

28c

29c

30c

31c

32c

33c

34c

35c

36c

Thu về nhạt bóng tà dương

Đâu là bến ngộ đâu đường nhân gian

Nụ cười an lạc muôn ngàn

Bước chân tỉnh thức thênh thang rạng ngời…

◊-◊—————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1037192
Total Visit : 935504