Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Mái chùa quê hương.

Mai chua

…Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng

Có con đường đỏ chạy lang thang

Có hàng tre gợi hồn sông núi

Im lặng chùa tôi ngập nắng vàng 

Có những cây mai sống trọn đời

Bên hàng tùng bách mãi xanh tươi

Nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa

Đức Phật từ bi mĩm miệng cười.

                                              Huyền Không

2e

3e

4e

5e

11e

10e

9e

6e

7e

8e

12e

13e

15e

16e

21e20e

18e

19e

26e

31e

30e

28e

30e

◊-◊———————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1034808
Total Visit : 933120
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=o9bhaRrC1earVnVo7Iq1T5rUiot9sqsxy0qPZAjxIyZHeKjf%2F%2BA1D60cKaQkDarsRUzRKs%2BUen4bYAEElqzHxdyX%2BrJf4OOgsLEzUMo05r2VD12ykMCPbhZu2x1v8G3ABuysCMxXWIFLGJfCgCnLVlZVCDOPI6%2Blub41%2BzYH%2BpE%3D&prvtof=vyuZs%2Brul%2BHaWyOmWthvKkh%2FN2UqrRF%2FHxMoyzgR7HU%3D&poru=53P1aAVk5LqJ0d0XBdEEDEgAR8CJIcFkwHWaJ9A8VEfB8MeQcqg5s7g%2FrMZwYlnIuO7TQNjNYMQuSCoblST0TQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>