Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Hình ảnh Vu lan chùa Hội Phước (1/2).

VU LAN

Vu lan về là dịp để cho chúng ta nhớ lại bổn phận của một người con hiếu đạo, tìm cách đền đáp công ơn sanh thành của cha mẹ, noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và tiếp nối truyền thống cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Có những chiều thu nhặt lá vàng

Nghe lòng tràn ngập nỗi miên man

Chạnh nhớ ân sâu tình man mác

Ôi lòng mẹ đó cứ thênh thang.

1v

2v

4v

5v

7v

9v

10v

11v

12v

13v

14v

14y

14yy

14k

14l

15b

16v

18v

20v

21v

23v

26v

27vv

29v

30v

31v

32v

33v

IMG_1026

34v

35v

37v

38v

◊-◊——————————————————–◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035145
Total Visit : 933457
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=SF2IQpVrHb01Op%2FKqZqjVtyg7Y0GNYqf3JZY%2FNvtbvz2NJKSIqOfH%2By95NJB2Z1TtxMH0u%2BkLwyFMaYErpAt5sfh8t0SGnVkABNGNl%2FVzOC2oVfU85EplMov8w9cYEVFvHDWCgEYOkNIerfzFCv5zdqKZFuK%2BLeDA2fyYq7CGR0%3D&prvtof=Ue9Krl8JTH16Pmn8OsUG%2FT05XXPbLJDPzB4V1xNUL8Q%3D&poru=%2BitrTDVJGFnsw%2FQAaecHohuBrrRPMwdjYoWM5d4Nal4eX6bjbwl1k95%2BPmNabFF9z093YaU%2BfoLZpO2Mcw%2FUJQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>