Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2020
" Mừng Xuân Di Lặc " Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng quý thiện tri thức một năm mới Thân Tâm Thường Lạc, Cát Tường Như Ý !

Lễ Húy kỵ Tổ sư thượng Ngộ hạ Đạo 2015.

838466
Total Visit : 736778