Thứ 4, ngày 23 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173
Nếp Sống Nhà Thiền

Ý nghĩa 6 ngày trai trong tháng

Lục Trai Nhật (6 ngày Trai): Còn gọi là Lục Trai, chỉ cho ngày mùng 8, 14, 15 nửa tháng trước (Bạch nguyệt) và 23, 29, 30 nửa tháng sau (Hắc nguyệt).

Ý nghĩa 3 tháng trường trai trong năm

Ba Tháng Trường Trai còn gọi là Tam trường trai nguyệt, Tam trường nguyệt, Tam trai nguyệt, Thiện nguyệt, Thần tác nguyệt, Thần thông nguyệt, Thần biến nguyệt, chỉ mỗi năm vào tháng giêng tháng 5, tháng 9, trong ba tháng nầy giữ chế độ qua giờ ngọ không ăn.

Ý nghĩa 10 ngày trai trong tháng

Mười ngày trai là qui định của Phật giáo vào các ngày : Mùng 1, 8, 14,15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong mười ngày nầy cử hành trai giới, trong mười ngày nầy ngăn cấm sát sanh.

Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Đạo Phật – ngoài triết lý cao siêu vi diệu ra còn có cả một kho tàng văn hóa nghệ thuật, trong đó “Lễ nhạc” là một trong những nét nổi bật nhất của văn hóa Phật Giáo.

Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ nhưng mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều phải học và hiểu như nhau về triết lý cao siêu của Đức Phật.

Sự hình thành và Phát triển của Sám pháp trong Hán truyền Phật giáo

Người ta thường nói: “Con người chẳng phải là thánh hiền thì ai mà không có lỗi”. Cho nên khi có lỗi lầm rồi duy nhất chỉ có sám hối mà thôi, mạnh mẽ thừa nhận lỗi lầm.

Án Ma Ni Bát Di Hồng

“Om Ma Ni Bay May Hôm”: Câu thần chú trên đây được phổ biến rộng rãi trong thế giới Phật Giáo, nhất là trong phái Mật Tông vùng Tây Tạng. Người ta luyện câu thần chú này như là như là một phương thức luyện nội công thiền định.

Những ngày vía trong năm

Mùng 1 tháng Giêng: Thánh đản Bồ tát Di Lặc.

Mùng 6 tháng Giêng: Thánh đản Định Quang Cổ Phật.

TT. Thích Lệ Trang trò chuyện về hiện tượng ngoại cảm.

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin trái chiều về hiện tượng ngoại cảm, phần nào gây hoang mang trong dư luận. Với người Phật tử, chúng ta cần hiểu đúng về sự sống và cái chết, để từ đó có một hướng đi

Giám trai Sứ giả

Giám trai sứ giả Bồ tát với hình dáng ngồi ở trần, tay cầm búa, dáng vẻ thong dong tự tại hiện được tôn thờ khá phổ biến ở Nam Bộ cùng với tôn hiệu Giám trai sứ giả Đại Thánh Khẩn Na La Vương chi thần,

Giám Trai Sứ Giả: Còn gọi là Giám trai Bồ Tát, là một vị thần trông nom việc ăn uống cho chúng Tăng trong chùa, thường thờ ở nhà bếp, vị thần này có hình dáng mặt xanh tóc đỏ.

Thiên đản – Lộ vai cung kính.

Phật giáo trước khi truyền vào phương Bắc, tại Tây Vực này vốn có tập tục lộ bày vai hữu. Thiên đản, nói đơn giản cho dễ hiễu là để lộ vai.

785920
Total Visit : 684232