Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Sinh hoạt thiếu nhi mùa Phật đản 2015.

THIEU NHI

Hàng năm, vào mùa sen nở tháng Tư Âm lịch, Tăng Ni Phật tử Việt Nam hòa cùng niềm hân hoan của Phật giáo đồ trên toàn thế giới Kính mừng ngày Đại lễ Đức Thế Tôn Đản sanh. Nhân sự kiện quan trọng nầy chùa Hội Phước tổ chức cho các thanh thiếu niên học sinh đến chùa tham dự tu tập, tắm Phật, nhận quà, văn nghệ cúng dường ngày Phật đản… Sau đây là một số hình ảnh:

1k

2k

3k

8k

7k

9k

9l

9m

10k

11k

12k

14k

16k

17k

18k

20k

21k

22k

23l

24k

◊-◊—————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035149
Total Visit : 933461
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=W9TRbGzww7V1EqMvkV6jr2G05y7TKCj70BFzzBlRs58neZ7af3ZL3Z4tqitDy4Biw5wVEWl9SwaOdS%2FeOiA2iaHShDrQiHPLenh2ookreRQnwAE39QpHLAtp65fgTEAHlXcNDxZ0%2FyFk6KaM4gMoLxnOLMQL4rvHOlQ%2Bq6amNXY%3D&prvtof=FK2OEXhgbv0NbndQtRBX1jFlGNltXK3C%2FAgCH2N8tVA%3D&poru=WzEMoWdEQMns17VUcKBGAivjoEUcd6SMilJJejiLdcYIZH39wrkd172wA%2BqszDZ8YDY1bhSC%2FBRdJyvjFIIMRw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>