Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

THÔNG BẠCH LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN

THÔNG BẠCH
        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
        Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni.
        Kính thưa quý thiện nam tín phật tử.
        Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.
        Nhân ngày hân hoan 03 tháng 03 QUÝ MÃO (nhằm ngày 22/4/2023), giáng tự thành kính khai đàn phật, tuyên kinh bái sám, hồi hướng cúng lễ húy nhật Tổ sư thượng hạ Liễu Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn, nguyên khai sơn Tổ đình chùa Hội Phước – Nha Mân, đồng thời hiệp kỵ Giác Linh chư Tôn Hòa thượng trong môn phong.
        Đạo tràng hoan hỷ cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni và quý đạo hữu Phật tử xa gần về tham dự.
        Sự hiện diện của quý vị là một người trợ duyên đắc thắng cho đạo tràng trên bước đường tu học và hoằng pháp.
        Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
        Nay kính !         
        Phương trượng chùa Hội Phước
        Tỳ kheo Thích Lệ Trang 
giổ tổ 2023 mới-min-33333999
Những Bài Viết Liên Quan
328429
Total Visit : 226741