Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Hình ảnh khóa tu xuất gia gieo duyên (1/3).

Khoa tu xgd

Nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên Phật tử tiếp cận và thực nghiệm với đời sống xuất gia chốn thiền môn trong thời gian ngắn. Mùa hè năm nay, chùa Hội Phước tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên trong hai tuần (31/07/2015 -> 14/08/2015). Cơ duyên quí báu nầy cũng là dịp tìm lại chất Phật vốn có trong tâm hồn, nâng cao đời sống nội tâm, để đạt đến niềm an vui hạnh phúc. Sau đây là hình ảnh trong những ngày đầu:

v1

v2

v3

v4

v5

v8

v11

v12

v13

v14

v15

v16

v17

v18

v19

v20

v21

v23

v24

v25

◊-◊———————————————————-◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035138
Total Visit : 933450
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=tLUcbSs24%2F4YlX%2FR7z7av2PV5ulQB0ZEPLh3dWKesDpOQa5McrQO4ZDMh5j6cOvps9v1BxzcWDJI1RNdFo5WfrIXxD8hfi5T%2FQlu55cGYMjoAkFF42%2BkNHHr3ado9FaGzrogh7%2BMoIGMS4CPlGqazt4v1r%2B2L1r8vbL1lW6luwU%3D&prvtof=ohJ3F%2BC8F%2B8eDlASR019U5WXHsyzpSmbwx3udnNUxUA%3D&poru=uilPmPyjZiVi5sfJahhAihm6iMka%2B%2BJUzNcTHn2fk%2Bj%2BGXS9LY7FJtFLxlCoMrCGcQaT6jxmN9AazeiDtxSQUQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>